درباره‌ی اندیشکده سیوان

اندیشکده سیوان سازمانی است غیردولتی و غیرانتفاعی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان یک نهاد مدنی در شهر تهران تاسیس گردید. اندیشکده می‌کوشد فراست، نوآوری و کارآفرینی را برای حل چالش‌ها و مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی، کنار هم آورد. همچنین، اندیشکده به عنوان سازمانی مستقل و پویا برای تفکر، تحلیلگری، و هوشمندی استراتژیک می‌کوشد در کشور ایران و همچنین در سطح بین‌المللی، با انجام پژوهش، تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی، ایجاد سازمان‌های جدید و پشتیبانی از دیگران برای این امر، و اغلب با به‌کارگیری نوآورانه‌ی فناوری‌های نو، بدون جانبداری از هیچ حزب و جناح سیاسی، نقش تسریع‌گر (کاتالیزور) را برای تحقق ایده‌ها و اقدامات معطوف به نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا نماید.

مأموریت محوری اندیشکده، توسعه و ترویج نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است. در این راستا، ما رویکردی سیستمی و مسأله‌محور را که مبتنی بر الهام از ایده‌های خلاقانه برای حل مسایل وچالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است، سرلوحه‌ی روش کاری خود قرار داده‌ایم. ما این کار را از طریق تحلیل و واکاوی سیاستهای عمومی  و همچنین، ترویج و توسعه‌ی نوآوری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انجام می‌دهیم.

با ما تماس بگیرید

برای تماس با اندیشکده می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?