ارزش‌ها و باورهای ما

ما برای انجام ماموریت آگاه‌سازی و بهبود سیاست‌های عمومی، به مجموعه‌ ارزش‌ها، باورها، و اصول زیر که راهنمای تصمیمات سازمانی و عمل کارکنان اندیشکده است، پایبندیم:

تعالی (Excellence)

ما پژوهش‌ها و اطلاعات با کیفیت بالایی را برای سیاستگذاران تولید می‌کنیم. ما همواره در پی یافتن و به خدمت گرفتن استعدادهای برتر هستیم.

استقلال (Independence)

انجام پژوهش‌های موشکافانه‌ای که واقع‌بینانه (Objective) و مستقل از جهت‌گیری‌های احزاب و جناح‌های سیاسی است، مایه‌ی مباهات و سربلندی ماست. ما یافته‌ها و توصیه‌های‌مان را بر اساس جستارهای (پژوهش‌های) تجربی بی‌طرفانه گزارش می‌کنیم.

مرتبط بودن (Relevance)

ما اطلاعاتی را فراهم می‌کنیم که هم پاسخگوی تقاضاهای فوری و همچنین تقاضاها و نیازهای بلندمدت سیاستگذاران باشد. ما به‌طور گسترده با گروه‌های فعال در جامعه‌ی مدنی، کسب‌وکارهای خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی، دولت، و بخش آموزش، در تعامل هستیم.

شفافیت (Transparency)

ما متدها، منابع، و فرایندهای‌مان را به‌طور شفاف اعلام کرده و دسترسی آزاد به انتشارات‌مان را برای تمامی‌ ذی‌نفعان فراهم می‌آوریم.

اجتماع (Community)

ما به محیط کاری که در آن به احترام متقابل، اشتراک و تساوی اختیارات میان همکاران، تشریک مساعی و همیاری، و دربرگیرنده‌بودن را عرضه‌ می‌کند، متعهدیم؛ محیط کاری که حامی توسعه‌ی شخصی، خانوادگی، و حرفه‌ای است؛ و رهبری را در فعالیت‌ها و اقدامات محیطی ما بروز می‌دهد. همچنین از تنوع فرهنگی استقبال کرده و برای خدمات اجتماعی اهمیت قائل هستیم.

تفکر سیستمی (Systems Thinking)

ما تلاش می‌کنیم کلیه‌ی راهکارهایی که ارائه می‌دهیم، کل‌نگرانه و مبتنی بر تفکر سیستمی باشد.

با ما تماس بگیرید

برای تماس با اندیشکده می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?