ارزش‌ها و باورهای ما

ما برای انجام ماموریت آگاه‌سازی و بهبود سیاست‌های عمومی، به مجموعه‌ ارزش‌ها، باورها، و اصول زیر که راهنمای تصمیمات سازمانی و عمل کارکنان اندیشکده است، پایبندیم:

تعالی (Excellence)

ما پژوهش‌ها و اطلاعات با کیفیت بالایی را برای سیاستگذاران تولید می‌کنیم. ما همواره در پی یافتن و به خدمت گرفتن استعدادهای برتر هستیم.

استقلال (Independence)

انجام پژوهش‌های موشکافانه‌ای که واقع‌بینانه (Objective) و مستقل از جهت‌گیری‌های احزاب و جناح‌های سیاسی است، مایه‌ی مباهات و سربلندی ماست. ما یافته‌ها و توصیه‌های‌مان را بر اساس جستارهای (پژوهش‌های) تجربی بی‌طرفانه گزارش می‌کنیم.

مرتبط بودن (Relevance)

ما اطلاعاتی را فراهم می‌کنیم که هم پاسخگوی تقاضاهای فوری و همچنین تقاضاها و نیازهای بلندمدت سیاستگذاران باشد. ما به‌طور گسترده با گروه‌های فعال در جامعه‌ی مدنی، کسب‌وکارهای خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی، دولت، و بخش آموزش، در تعامل هستیم.

شفافیت (Transparency)

ما متدها، منابع، و فرایندهای‌مان را به‌طور شفاف اعلام کرده و دسترسی آزاد به انتشارات‌مان را برای تمامی‌ ذی‌نفعان فراهم می‌آوریم.

اجتماع (Community)

ما به محیط کاری که در آن به احترام متقابل، اشتراک و تساوی اختیارات میان همکاران، تشریک مساعی و همیاری، و دربرگیرنده‌بودن را عرضه‌ می‌کند، متعهدیم؛ محیط کاری که حامی توسعه‌ی شخصی، خانوادگی، و حرفه‌ای است؛ و رهبری را در فعالیت‌ها و اقدامات محیطی ما بروز می‌دهد. همچنین از تنوع فرهنگی استقبال کرده و برای خدمات اجتماعی اهمیت قائل هستیم.

تفکر سیستمی (Systems Thinking)

ما تلاش می‌کنیم کلیه‌ی راهکارهایی که ارائه می‌دهیم، کل‌نگرانه و مبتنی بر تفکر سیستمی باشد.

با ما تماس بگیرید

برای تماس با اندیشکده می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.

در حال ارسال ...

Log in with your credentials

جزئیات حساب کاربری‌تان را فراموش کرده‌اید؟